Skip navigation

Bookboon.com Download free eBooks and textbooks

Choose a category

Financial Accounting met Excel spreadsheets

Financial Accounting met Excel spreadsheets
4.6 (12 reviews)
ISBN: 978-87-403-1700-8
2 edition
Pages : 123
 • Price: 75.50 kr
 • Price: €8.99
 • Price: £8.99
 • Price: ₹150
 • Price: $8.99
 • Price: 75.50 kr
 • Price: 75.50 kr

Download for FREE in 4 easy steps...

We are terribly sorry, but in order to download our books or watch our videos, you will need a browser that allows JavaScript.
Can we interest you in some FREE eBooks and relevant Bookboon updates?
After entering your email address, a confirmation email will be sent to your inbox. Please approve this email to receive our weekly eBook update. We will not share your personal information with any third party.
eLib
Unlock your organization's learning potential
See Demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Click here!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

About the book

 1. Description
 2. Preface
 3. Content

Description

Studeer je accounting? Download dan het gratis ‘Financial Accounting Compendium’. Dit boek is een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen. Bijvoorbeeld hoofdstukken over; winst meten, debiteuren en korte termijn beleggingen, het waarderen van voorraden en vaste activa. Download het bijbehorende ’Financial Accounting opgavenboek’ om je kennis te testen.Practische toepassingen van de stof in dit boek zijn te vinden in ‘Aandelen analyse en Ondernemingswaardering’ van Bookboon.com/nl.

Excel spreadsheets

Preface

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Accounting en Financial Accounting
 • data en informatie
 • het verschil tussen data en informatie
 • de gebruikers van Accounting en Financial Accounting
 • de jaarrekening en de onderdelen ervan
 • het ontstaan van een jaarrekening vanuit financiële feiten

Content

 1. Accounting en Informatie
  1. Inleiding
  2. Accounting, Financial Accounting en Informatie
  3. Financiële feiten en hun invloed op de balans
  4. Financiële feiten en hun invloed op de resultatenrekening
  5. Financiële feiten en hun invloed op de kasstromen
  6. Samenvatting
 2. Het Meten van Winst
  1. Inleiding
  2. Het meten van winst: kasprincipe en toerekeningsprincipe
  3. Wanneer worden baten geboekt?
  4. Wanneer worden lasten geboekt?
  5. Belangrijke uitgangspunten of conventies
  6. Transacties, die op meer dan één boekingsperiode betrekking hebben
  7. Het vastleggen van Financiële Feiten: het boekhoudkundig model
  8. Samenvatting
 3. Debiteuren en Korte termijn Beleggingen
  1. Inleiding
  2. Retouren en kortingen
  3. Oninbare Debiteuren
  4. Oninbare Debiteuren betalen onverwachts
  5. Korte termijn beleggingen
  6. Samenvatting
 4. Het Waarderen van Voorraden
  1. Inleiding
  2. Verschillende methoden voor het waarderen van voorraden
  3. Inkoopprijs en marktwaarde van voorraden
  4. Samenvatting
 5. Vaste Activa
  1. Inleiding
  2. Materiële en immateriële vaste activa
  3. Drie afschrijvingsmethoden
  4. Impairment van vaste activa
  5. Samenvatting
 6. Schulden
  1. Inleiding
  2. Kortlopende schulden
  3. Langlopende schulden
  4. Het effectieve rendement van een obligatielening geplaatst boven pari
  5. Het effectieve rendement van een obligatielening geplaatst onder pari
  6. Operationele en Financiële Leases
  7. Belastinglatenties
  8. Samenvatting
 7. Eigen Vermogen
  1. Inleiding
  2. De VOC, een onderneming gefinancierd door aandelen
  3. Eigen vermogen
  4. Enkele kenmerken van aandelenkapitaal
  5. Dividenddeclaratie en dividendbetaling
  6. Personeelsopties
  7. Samenvatting
 8. Kasstroomoverzicht
  1. Inleiding
  2. Wat is het doel van een kasstroomoverzicht?
  3. Het opstellen van een kasstroomoverzicht
  4. Correctieposten ter bepaling van de Operationele kasstroom
  5. Vrije kasstroom
  6. Samenvatting
 9. Consolideren
  1. Inleiding
  2. Consolidatie en zeggenschap
  3. Twee methoden van consolidatie
  4. Samenvatting
 10. Wet- en regelgeving voor de jaarrekening
  1. Inleiding
  2. De Nederlandse wet- en regelgeving
  3. Uitgangspunten van de Nederlandse Wet op de Jaarrekening
  4. Uitgangspunten van de International Accounting Standards Board
  5. Samenvatting
 11. Index
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.