Skip navigation

Bookboon.com Download free eBooks and textbooks

Choose a category

Calculatie voor het examen Basiskennis Calculatie

Calculatie voor het examen Basiskennis Calculatie
Not enough reviews yet
ISBN: 978-87-403-1306-2
1 edition
Pages : 133
 • Price: 129.00 kr
 • Price: €13.99
 • Price: £13.99
 • Price: ₹250
 • Price: $13.99
 • Price: 129.00 kr
 • Price: 129.00 kr

Download for FREE in 4 easy steps...

We are terribly sorry, but in order to download our books or watch our videos, you will need a browser that allows JavaScript.
Can we interest you in some FREE eBooks and relevant Bookboon updates?
After entering your email address, a confirmation email will be sent to your inbox. Please approve this email to receive our weekly eBook update. We will not share your personal information with any third party.
eLib
Unlock your organization's learning potential
See Demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Click here!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

About the book

 1. Description
 2. Content

Description

Als uitgangspunt voor de samenstelling van de onderwerpen, is gebruik gemaakt van de door het Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering op 15 mei 2014 vastgestelde en gepubliceerde toets- en eindtermen voor het examen.

Het examen Basis Kennis Calculatie (BKC) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Elementaire berekeningen
 • Kosten
 • Kostprijsberekeningen en bezettingsresultaten
 • Kostprijsberekeningen (vervolg)
 • Statistiek
 • Formules in spreadsheets
 • Handelskennis
 • Diverse samenwerkingsvormen

Content

 1. Elementaire berekeningen
  1. Inleiding
  2. Basisbewerkingen van getallen
  3. Afronden
  4. De 9-proef
  5. Redactiesommen
  6. Machtsverheffen
  7. Worteltrekken
  8. Procenten en promilles
  9. Berekeningen boven en onder het honderd of het duizend
  10. Het oplossen van een vergelijking met één onbekende
  11. Enkelvoudige intrest
  12. Samengestelde intrest
  13. Vreemde valuta
  14. Facturen bij inkopen en verkopen
  15. Omzet en inkoopwaarde van de omzet
  16. Tarra en rafactie (kortingen op het gewicht)
  17. Rabat, korting voor contant, kredietbeperkingstoeslag (kortingen op de prijs)
  18. Berekeningen met omzetbelasting
  19. Berekeningen met vervoerskosten
  20. Verzekeringen
  21. Frequentietabellen
  22. Indexcijfers
 2. Kosten
  1. Directe en indirecte kosten
  2. Technische en economische levensduur van vaste activa
  3. Bedrijfseconomische en fiscale afschrijving
 3. Kostprijsberekeningen en bezettingsresultaten
  1. Constante en variabele kosten
  2. Integrale kostprijs
  3. Capaciteit
  4. Machine-uurtarief
  5. Manuurtarief
  6. Commerciële kostprijs
  7. Winstopslag en BTW
  8. Omzet en verkoopresultaat
  9. Bedrijfsresultaat
  10. Direct costing
  11. Break-even afzet en omzet
 4. Kostprijsberekeningen (vervolg)
  1. Berekenen van kosten bij gegeven hoeveelheden en tarieven
  2. Primitieve opslagmethode
  3. Verfijnde opslagmethode
  4. Afschrijven op duurzame productiemiddelen
  5. Intrestkosten
 5. Statistiek
  1. Lijndiagram
  2. Staafdiagram
  3. Kolommendiagram
  4. Cirkeldiagram
 6. Formules in spreadsheets
  1. Optellen
  2. Aftrekken
  3. Vermenigvuldigen
  4. Delen
  5. Sommeren
  6. Gemiddelde
  7. Aantallen
  8. Percentage
 7. Handelskennis
  1. Bedrijfskolom en bedrijfstak
  2. Collecterende en distribuerende handel
  3. Groothandel en kleinhandel
 8. Diverse samenwerkingsvormen
  1. Vrijwillig filiaalbedrijf
  2. Inkoopcombinatie
  3. Franchising
  4. Concern
  5. Joint venture
  6. Fusie
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.